سیما بینا - امان امان


رقص با ترانهٔ سیما بینا

سیما بینا - دلبر

سیما بینا - اگر مستان مستیم


سیما بینا - بزن نی


سیما بینا - دلم رو لرزاندی و رفتی‌چو مرغ شب خواندی و رفتی
دلم را لرزاندی و رفتی

شنیدی غوغای طوفان را
زخواندن وا ماندی و رفتی

به باغ قصه به دشت خواب
به راه شیرین پرمهتاب

مثل روح آزرده ی مرداب
دلم را لرزاندی و رفتی

چو مرغ شب خواندی و رفتی
تو اشک سرد زمستان را

چو باران افشاندی و رفتی
چو مرغ شب خواندی و رفتی


سیما بینا - یا مولا